Spoor 2 Re-integratie Diensten

Bij een re-integratie in Spoor 2 begeleiden wij uw arbeidsongeschikte werknemer actief bij het vinden van een geschikte functie in een andere organisatie.

Heeft U een langdurig arbeidsongeschikte werknemer waarbij geen zicht (meer) is op een structurele hervatting binnen de eigen organisatie, dan moet u een adequaat tweede-spoortraject starten om de hervattingskansen zoveel mogelijk te vergroten. Doet u dat niet, dan kan het UWV u aan het einde van het tweede ziektejaar een loonsanctie opleggen.

Een tweede-spoortraject moet uiterlijk binnen zes weken na de Eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek) van start gaan. Tenzij er binnen drie maanden een concreet perspectief is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie in eigen, aangepast of ander passend werk dat aansluit bij de functionele mogelijkheden.

Bij een re-integratie in Spoor 2 wordt de arbeidsongeschikte werknemer actief begeleid bij het vinden, verkrijgen en behouden van een geschikte functie in een andere organisatie. Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie.

Wij bieden:

 • Kennis van de regionale arbeidsmarkt en een groot netwerk aan bedrijven.
 • Een multifunctioneel team met gecertificeerde specialisten.
 • DISC Methode – Inzicht krijgen op jezelf en andere.
 • Individuele ondersteuning door een vaste consulent.
 • Actieve ondersteuning bij de re-integratieverplichtingen volgens de Wet verbetering poortwachter.
 • Doelgericht te werk gaan.
 • Re-integratie tweede spoor is teamwork. In onze visie is succes het resultaat van een nauwe samenwerking tussen werknemer, werkgever en de coach.

Onze tweede-spoortrajecten zijn als volgt opgebouwd:

Blok 1: Persoonlijkheidsanalyse

 • Een uitgebreide intake om elkaar beter te leren kennen en als er een goed gevoel is vanuit beide partijen.
 • Bespreken van wederzijdse verwachtingen en werkafspraken: wie doet wat?
 • Drijfveren en competenties in kaart brengen.
 • Aan de slag.

Blok 2: Praktisch leren solliciteren

 • Sollicitatiebrieven schrijven, zowel gericht op bestaande vacatures als open sollicitaties.
 • Netwerk in beeld brengen en inschakelen.
 • Passende vacatures vinden: hoe selecteer je ze en waar vind je ze?
 • Sollicitatiegesprekken oefenen.
 • Inzet van sociale media (afhankelijk van niveau).
 • Wij begeleiden de werknemer bij alle stappen in deze fase.

Blok 3: Bemiddeling

 • Jobhunters verzamelen passende vacatures binnen en buiten het netwerk van betrokken partijen.
 • De werknemer solliciteert zelf op deze vacatures én op zelf gevonden vacatures.
 • De consulent benadert eventueel werkgevers uit het Eigen-netwerk voor werkervaringsplekken.
 • Begeleiding voor de werknemer bij alle stappen in deze fase, inclusief voorbereiding sollicitatiegesprekken.

Blok 4: Plaatsing

 • De arbeidsdeskundige beoordeelt de passendheid van de functie en adviseert over het gebruik van ondersteunende voorzieningen.
 • Investering en duur van het traject
 • Een adequate terugkoppeling omtrent de vorderingen in het traject.
 • Een gemiddeld tweedespoortraject duurt ongeveer 1 jaar. Elk traject is maatwerk en dit zal de duur en de kosten van een traject gaan bepalen.

Interesse?

Wij gaan met u als werkgever in gesprek. Aan de orde komen de kansen, de knelpunten en het niveau van de werknemer. Het is ook mogelijk het traject in delen af te nemen. U ontvangt dan een offerte per onderdeel.

U krijgt een overzicht van de instrumenten die we tijdens het traject in kunnen zetten. Denk aan een loopbaanonderzoek, een sollicitatietraining of een werkervaringsplaats. We maken duidelijke afspraken over de doelstellingen, verwachtingen en verantwoordelijkheden van de werkgever, de werknemer en Talent Of Tomorrow. Op basis van dit gesprek schatten we in wat er in een traject nodig is en stellen we een maatwerkofferte op.

Benieuwd hoe wij jou als persoon, opdrachtgever of bedrijf kunnen helpen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via e-mail, telefoon of het online contactformulier. We horen graag van je!