Outplacement Traject & Diensten

Wanneer Outplacement?

Het kan gebeuren dat door je omstandigheden op je werk gedwongen wordt op zoek te gaan naar een andere baan. Met ons outplacementtraject kunnen we je inzicht geven in jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt en zullen we je helpen bij het vinden van een nieuwe passende baan..

Als je onvrijwillig ontslagen wordt kom je vaak in aanmerking voor een ontslagvergoeding, dat heet transitievergoeding. Deze vergoeding is een financiële compensatie voor het baanverlies en bedoeld ter bevordering van de overgang van werk naar werk. In de praktijk wordt een deel van de transitievergoeding vaak aangewend voor het outplacementtraject.

Individueel Outplacement Traject

Een outplacementtraject is een individueel begeleidingstraject, vaak een periode van 6 tot 9 maanden, waarin we samen gaan werken aan je nieuwe toekomst. Dit is per persoon anders.

Een outplacementtraject kent een aantal fasen die je geheel op je eigen tempo en afhankelijk van jouw eigen situatie in meer of mindere mate doorloopt. We werken daarbij ook volgens een stappenplan. De volgende fasen komen daarbij aan de orde; verwerking, zelfonderzoek, richting bepalen en solliciteren.

Het outplacement traject

Stap 1 ) Kennismakingsgesprek (Vrijblijvend)

Wederzijds vertrouwen, respect en het afstemmen van de verwachtingen zijn voorwaarden voor aanvang van het traject. Om deze reden vindt er vooraf altijd eerst een kort kennismakingsgesprek plaats. Van beide kanten kan worden bezien of een outplacementtraject gewenst is.

Stap 2 ) Uitvragen begeleidingsbehoefte

Voordat we komen tot een gezamenlijk plan voor de outplacementbegeleiding, gaan we kijken naar:

 • Wat is de aanleiding van het outplacementtraject?
 • Wat is er nodig om met vertrouwen aan het traject te starten?
 • Je huidige situatie?
 • Wat heb je nodig om je doelen te kunnen stellen?
 • Wat kunnen we je bieden?

Stap 3 ) Plan van aanpak

Formuleren en bespreken van outplacementplan . Een duidelijk plan geeft weer hoe we je doelen kunnen realiseren.

Stap 4 ) Onderzoek persoonlijke voorkeuren

Vast onderdeel tijdens een outplacementtraject bij ons is het toepassen van de DISC Methodiek. Je gaat meer inzicht krijgen op jezelf maar ook op de mensen om je heen.

Stap 5 ) Vervolggesprekken & acties

Vervolggesprekken en de inhoud daarvan worden aangepast aan de individuele behoefte, dit is maatwerk. Dat geldt ook voor het aantal gesprekken en de frequentie. Voorbeelden van vervolggesprekken en acties kunnen zijn;

 • elkaar leren kennen;
 • bespreken en toepassen sollicitatiestrategie en opstellen cv + motivatiebrief;
 • sollicitatietraining;
 • bespreken van nieuwe ideeën, inzichten en mogelijkheden;
 • voorkomende werksituaties bespreken;
 • wandelend in gesprek of een fysieke activiteit
 • Vooral in kaart brengen wat jij wilt.

Stap 6 ) (tussentijdse) Evaluatie

Tussentijds bespreken we de voortgang van het traject en de vervolgstappen.

Stap 7 ) Afronding traject & Resultaat

Aan het einde van het outplacementtraject heb je inzichten, vaardigheden en handvatten gekregen waarmee je zelfstandig de stappen kunt zetten naar een nieuwe baan. Mocht het je ooit weer overkomen, en dat hopen we natuurlijk niet, dan weet je in ieder geval precies wat je moet doen. Het beste resultaat is natuurlijk die nieuwe baan en in bijna alle gevallen lukt het onze cliënten om binnen 6 maanden een nieuwe baan te vinden, vaak zelfs al eerder. Samen bespreken we de resultaten en ronden we het traject af.

Benieuwd hoe wij jou als persoon, opdrachtgever of bedrijf kunnen helpen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via e-mail, telefoon of het online contactformulier. We horen graag van je!